Atgal
Aleksandras Ostašenkovas. Mirties sodas

dailininkas/designer Ar?nas Juozapaitis
redaktor?/editor Irena Liutikait?
tekstas/text
Aleksandras Ostašenkovas
Virginijus Kin?inaitis
Dovil? Zel?i?t?
Vert?/translation Mykol? Lukošien?

Šiauli? nevyriausybini? organizacij? konfederacija,
2008



ISBN 978-9955-611-33-2
Os57
UDK 77.04(474.5)(084)

Aleksandro Ostašenkovo Mirties sodas – tai sunkiai išreiškiama žodžiais žmogaus b?sena pakeliui ? kit? dimensij?. Tai trumpas gyvyb?s blyksnis – fotografo steb?jimo ir analiz?s priežastis. Tai bej?giškumas prieš savo laikinum?, netobulum? ir laik?, suvokimas, kad GYVENIMAS – tai ne tik unikali dovana, bet ir klaida, kuri? mes duotoje atkarpoje stengiam?s tobulinti ir taisyti. Bet taip ir išsinešame jausm?, kad tai mums nepavyko...

 
Kiti leidiniai