Atgal
Agnė Narušytė. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje


© Agnė Narušytė
© Saulius Bajorinas

Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008

Monografijos rengimą parėmė:
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Recenzavo: Prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas
Dr. Lolita Jablonskienė

UDK 77.04(474.5)(091)
Na 206
ISBN 978-9955-854-06-7

Monografijoje nuobodulys pasitelkiamas kaip estetinė kategorija, padedanti paaiškinti XX a. antrosios pusės meno tendenciją vaizduoti paprasčiausius daiktus, vengti prasmės ar apskritai nutilti. Nuobodulio estetika parodoma kaip paradoksas, kai estetinė patirtis kuriama iš kasdienybės banalumo, nuo kurio menas paprastai padeda pabėgti. Visos nuobodulio estetikos strategijos  kalbėjimas apie nuobodulį, monotoniška raiška, banalių objektų ir kasdieniškų erdvių vaizdavimas, atsitiktinumas ir laiko lėtinimas – randamos ir analizuojamos devintojo dešimtmečio Lietuvos fotografijoje, taip išryškinant jos reikšmių turtingumą ir ryšius su pasaulio kontekstu.

 
Kiti leidiniai