Atgal
Šarnelės šviesa

Audreolės Pažereckaitės,
Algio Jankūno
nuotraukų albumas
Vytauto Mačernio erdvėse

Įžanginį straipsnį parašė Viktorija Daujotytė
Dailininkas Algis Kliševičius

Klaipėda, 2008


 

Įžanginį straipsnį parašė Viktorija Daujotytė
Dailininkas Algis Kliševičius

Klaipėda, 2008

UDK 77.04(474.5)(084)
Po-275
ISBN 978-9986-31-243-7

 
Kiti leidiniai