Atgal
FOTO Nr.2(4).

Jau pasirod? žurnalas FOTO Nr.2(4). Šis numeris skirtas ekstremaliai fotografijai, akiai nematom? ?vyki? fiksavimui. Tad kalbinami astrofografai, keliautojai, paslaptimis dalinasi eFoto bendruomenei jau žinomas fotomedžiotojas L. Liaukonis. Išbandomi Pentax K200D ir K20D fotoaparatai, mokoma naudotis blykste. 100p. apimties žurnale daug ir kit? straipsni?, spausdinamos ?domesn?s eFoto bendruomen?s nuotraukos.Turinys

5 - 8
?žanga
7-13 Hiuston Fotofest 2008
Mindaugas Kavaliauskas. Lygini? met? kovo m?nesiais Hiustone užverda tikras fotografinis gyvenimas - šimtai fotograf?, šio meno organizatori?, leid?j?, pirk?j? ir pardav?j? suplaukia ? Hiustono Fotofest'?, bienal?.
14 -15 Naujienos
17 - 20 Pokalbis su Vidmantu Balk?nu, fotografuojan?iu urvuose
Išsinešiau iš urvo aparat? - o jis visai šlapias, tarsi apipiltas! Ir nieko.. Nors kai kas bijo net per liet? fotografuoti. Norint padaryti bent apygerius kadrus, reikia, kad urve fotoaparatas tapt? tavo k?no dalimi, kad net negalvotum apie negal?jim?, nuovarg?, nebijotum purvo ar sušlapt - yra tikslas ir darai.
21 -25 Gyvenimas tarp fotokadr?
Ekstremalus spaudos fotografo Vlado Š?iavinskas gyvenimas. „Matyt,senesn?s kartos fotografai ir skiriasi tuo, kad, prieš eidami fotografuoti, galvoje sumodeliuoja vis? situacij?".
26 -33 Objektyvu ? begalyb?
Merunas Deltuvas, Julius Tilvikas Kod?l žmon?s fotografuoja dang?? Šis sunkus hobis reikalauja daug l?š?, kantryb?s ir laiko.
36 -41 ? fotomedžiokl? su šautuvu.
Kai atvykom pas Lin? v?lyv? ketvirtadienio vakar?, šaudymo aikštel? jau buvo paruošta.Tyli? nakt? aiškiai gird?josi, kaip š?vio metu susprogusio flakono daž? purslai šnypšdami pasklido erdv?je ir šleptel?jo vos keli metrai nuo m?s?, nors stov?jome gerokai atsitrauk?.
41- 47 Kaip išsirinkti ir naudoti išorin? blykst?
Leonardas Rimkus pataria kaip rinktis blykstes ir kaip jomis naudotis.
48 -49 Šeši milijonai tašk? - aukso vidurys
Dovydas Tarvydas Senas mitas teigia, jog kuo taškeli? daugiau, tuo geresn? nuotrauk? kokyb?
49-53 Dviese po Indija - aš ir fotoaparatas
Aist? Kisarauskait?. Daugyb? žmoni?, rikš? riksmai, pyps?jimas. Iš minaret? šaukiantys muedzinai. Gr?žus ? Lietuv? pirmiausia pajutau - m?s? gatv?se taip tylu
54 -61 Porinis sprintas
Leonardas Rimkus. Pentax K200D ir Pentax K 20D technologinis ir praktinis testas.
62 - 65 Spalvin?s manipuliacijos
Saulius Pakrijauskas. Kaip iš nespalvotos nuotraukos padaryti splavotas.
66 - 67 Gaminame švies? išorinei blykstei
Vidas Biveinis pataria kaip patiems galima pasigaminti „Softboks"?.
67 -70 Monitoriaus kalibravimas
Vaidotas Aukštaitis pataria kaip suderinti kontrakst?, šviesum? bei atlikti spalvinio suderinimo testus.
71- 73 Kaip fotografuoti peizaž?
Vidas Biveinis
73 - 76 Fotomeno studijos Wesminsteryje
Pakalbinome Mindaug? Komsk?, studijuojant? Anglijoje. „Didelis privalumas, galimyb? dalyvauti menin?je veikloje, važin?ti ? fotografijos renginius tiek visoje Anglijoje, tiek Europoje".
77 - 81 M?s? komanda komentuoja
82 -88 FOTOS studijos pavasaris 2008
Organizuodamos fotosesija ?sitraukiame ne tik pa?ios - dalyvauja ir m?s? asmeniniai daiktai, automobiliai, ne kart? buvo fotografuojama ir m?s? butuose, net Linos ir Oksanos šunys yra ne kart? nusifotografav?. Beje, šunys ?ia turi teis? ateiti ? darb? kartu su šeiminink?mis - ar gali kitur pamatysite toki? laisv? tradicin?je ?mon?je.
89 -94 Albumino atspaudas: amžiaus receptas
Martynas Juras Ši istorija nukels mus ? praeit? ir primins mums pusantro amžiaus senumo ?vykius - fotopopieriaus gamybos ištakas ir pirm?j? album? atsiradimo ištakas.
95 - 99 Pirk?jo gidas
100 Pinhole paroda

Daugiau informacijos: http://www.efoto.lt/naujienos/zurnalas_foto_nr_2_4

 
Kiti leidiniai