Atgal
Stanislovas Žvirgždas. M?s? miesteli? fotografai

Autorius Stanislovas Žvirgždas
Redaktor? Gienovait? Savickien?
Maketavo Jonas Ramoška

Lietuvos fotomeninink? s?junga, Vilnius 2003

UDK 77(474.5):929
Žv-15


 
Kiti leidiniai