Atgal
Naujausi Lietuvos spaudos klubo leidiniai:


Tai Lietuva.
Lietuvos spaudos fotografija 2008
Lithuania in action.
Lithuanian Press Photography 2008

Fotografijos ratas
Photo circle

 Tai Lietuva.
Lietuvos spaudos fotografija 2008
Lithuania in action.
Lithuanian Press Photography 2008

Leid?jas / Publisher
VŠ? Lietuvos spaudos fotograf? klubas
Dizainas Ramyb?s Glinskyt?s

ISSN 1822-2137Fotografijos ratas
Photo circle
ISSN 2029-0098
2008 m., Nr.1

Leid?jas / Publisher
VŠ? Lietuvos spaudos fotograf? klubas

Redaktorius / Editor Jonas Staselis
Redakcin? kolegija / Editorial Board
Ram?nas Danisevi?ius
Tomas Kauneckas
Michail Raškovskij
K?stutis Vanagas
Dailininkas / Designer Gedas ?iuželis

 
Kiti leidiniai