Atgal
naujoji karta/new generation

Vidas Biveinis/Ugnius Gelguda
katalogas/Catalogue

Lietuvos fotomeninink? s?jungos
fotografij? fondas
Vilnius, 2007


 

naujoji karta/new generation
Vidas Biveinis
katalogas/Catalogue

sudarytojas Vidas Biveinis
tekstas Gabriel? Kuizinait?
dailinink? Rima utkien?
vert? Jurat? Juškien?

R?m?jai:
LR ambasada Rusijos Federacijoje
LR kult?ros ministerija
Lietuvos Institutas
LR kult?ros ir sporto r?mimo fondas

ISBN 976-9955-438-35-9
UDK 77.04(474.5)(06)
Bi481naujoji karta/new generation
Ugnius Gelguda
katalogas/Catalogue

sudarytojas Ugnius Gelguda
tekstas Neringa ?erniauskait?
dailinink? Rima utkien?
vert? Jurat? Juškien?

R?m?jai:
LR ambasada Rusijos Federacijoje
LR kult?ros ministerija
Lietuvos Institutas
LR kult?ros ir sporto r?mimo fondas

ISBN 976-9955-438-34-2
UDK 77.04(474.5)(06)
Ge-176

 
Kiti leidiniai