Atgal
1 2003 fotografija

Sudarytojas Stanislovas Žvirgždas
Redaktor? Genovait? Savickien?
Maketavo Jonas Ramoška
Lietuvos fotomeninink? s?junga, Vilnius 2003

ISSN 1648-7273


 
Kiti leidiniai