Atgal
Pasivaikš?iojimai po Kauno tvirtov?


Gintaras ?esonis
Pasivaikš?iojimai po Kauno tvirtov?
Walking around Kaunas

Gintaras ?esonis
fotografijos

Sudarytoja: J?rat? Tutlyt?
Dizaino autor?: Sandra Kasperavi?ien?
Vert?ja: Raimunda ?esonien?


©VDU Karo istorijos centras

Meno tvirtov?
Kaunas, 2007


ISBN 978-9955-9890-2-8

2007-11-22 
Nemunas, nr.41 (175-616)
Gintaro ?esonio tvirtov?
Jolita LINKEVI?I?T?

 
Kiti leidiniai