Atgal
Sukurta Nidoje

UDK 77.04(474.5)(084)
Su39
ISBN 978-9955-9993-0-0

Sudarytojai: Remigijus Treigys, Adas Sendrauskas
Tekstas: Skirmantas Valiulis, Stanislovas Žvirgždas
Redaktor? Danguol? Ruškien?
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Vert?ja Egl? Deltuvait?
Lietuvos fotomeninink? s?jungos Klaip?dos skyrius
Klaip?da, 2007


Partneris Lietuvos fotomeninink? s?junga
Spausdino S.Jokužio leidykla-spaustuv?

R?m?jai: Neringos miesto savivaldyb?,

Lietuvos Respublikos kult?ros ir sporto r?mimo fondas,
S. Jokužio leidykla-spaustuv?

UDK 77.04(474.5)(084)
Su39
ISBN 978-9955-9993-0-0

Fotografij? autoriai:
Antanas SUTKUS,
Valerija DICHAVI?IEN?,
Rimantas DICHAVI?IUS,
Audrius ZAVADSKIS,
Povilas KARPAVI?IUS,
Jonas KALVELIS,
Vaclovas STRAUKAS,
Kazimiras MIZGIRIS,
Vitalijus BUTYRINAS,
Irena GIEDRAITIEN?,
Lionginas SKREB?,
Virgilijus ŠONTA,
Vytautas BAL?YTIS,
Remigijus PA??SA,
Romualdas RAKAUSKAS,
Romas JUŠKELIS,
Petras KAUPELIS,
Aurimas STRUMILA,
Alvydas LUKYS,
Aleksandras OSTAŠENKOVAS,
Gintautas JANAVI?IUS,
Algimantas RUTKAUSKAS,
Vytautas KARACIEJUS,
Vytautas SUSLAVI?IUS,
Stanislovas ŽVIRGŽDAS,
Romualdas POŽERSKIS,
Algimantas ALEKSANDRAVI?IUS,
Gintautas TRIMAKAS,
Regina ŠULSKYT?,
Ri?ardas DAILID?,
Robertas GABRYS,
V?tr? ANTANAVI?I?T?,
Marija ?I?IRKIEN?,
Gintautas SURVILA,
Andrius SURGAILIS,
Adas SENDRAUSKAS,
Evaldas IVANAUSKAS,
Saulius SALAD?NAS,
Romualdas VAITKUS,
Vida KELERAS,
Jurgita TREINYT?,
Rokas PRALGAUSKAS,
Aleksandras MACIJAUSKAS,
Evaldas BUTKEVI?IUS,
K?stutis SAVICKAS,
Ri?ardas ŠILEIKA,
Ram?nas DANISEVI?IUS,
Liudmila ZIN?ENKO,
Joana DELTUVAIT?,
Julius KELERAS,
Kristina ZDANEV?I?T?

 
Kiti leidiniai