Atgal

Vilnius, 2016
Leidėjas VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Sudarytoja Agnė Narušytė
Kalbos redaktorės Loreta Rogienė, Agnė Narušytė
Vertėjos Giedrė Stulgytė, Agnė Narušytė
Kroniką parengė Palmira Barkuvienė, Sandra Kovalik
Dailininkas Gytis Skudžinskas
Spausdino UAB Petro Ofsetas
ISSN 1648-567X
Všį Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas
Vilnius, 2016

ISBN 978-9955-438-72-4

Sudarytoja: Ieva Meilutė-Svinkūnienė
Tekstų autoriai: Ieva Meilutė-Svinkūnienė, Tomas Ivanauskas
Biografijos sudarytoja: Palmira Barkuvienė
Kalbos redaktorė: Loreta Rogienė
Vertėja: Jūratė Juškienė
Dailininkas: Gytis Skudžinskas
Spausdino: UAB Petro ofsetas

Viršelyje: Algimantas Maldutis Rudens peizažas / 2007 metai, gruodis, Tilžė, 1982

 
Kiti leidiniai