Back

Vilnius, 2016
Publisher VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas, Lietuvos fotomenininkų sąjunga
Editor Agnė Narušytė
Proofreaders Loreta Rogienė, Agnė Narušytė
Translators Giedrė Stulgytė, Agnė Narušytė
Chronicle Palmira Barkuvienė, Sandra Kovalik
Designer Gytis Skudžinskas
Printed by UAB Petro Ofsetas
ISSN 1648-567X


Všį Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas
Vilnius, 2016

ISBN 978-9955-438-72-4

Edited by Ieva Meilutė-Svinkūnienė
Texts by Ieva Meilutė-Svinkūnienė, Tomas Ivanauskas
Biography compiled by Palmira Barkuvienė
Proofreader Loreta Rogienė
Translator Jūratė Juškienė
Designer Gytis Skudžinskas
Printed by UAB Petro ofsetas

Cover: Algimantas Maldutis Rudens peizažas / 2007 metai, gruodis, Tilžė, 1982

 
Other publications